Nasze lokalizacje

ul. Okrzei 45 (budynek BSM, na parterze)

97-400 Bełchatów

tel.: 665 111 354

FB Bełchatów

Regulamin

REGULAMIN GABINETU "WSPANIAŁE CIAŁO"

 

 

1. Gabinet "Wspaniałe Ciało" znajduje się przy ulicy Okrzei 45 w Bełchatowie

 

2. Gabinet w Bełchatowie jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

   11:00-19:00, oraz w soboty 10:00-14:00.


3. Gabinet prowadzi usługi odchudzające i kosmetyczne w godzinach otwarcia

    Gabinetu.

 

4. Na wybrane zabiegi Gabinetu należy się wcześniej zapisać

 

5. Potwierdzeniem zakupienia usług w Gabinecie jest paragon fiskalny.

 

6. Gabinet nie zwraca pieniędzy za wykupione usługi.

 

7. Karnety w zależności od ilości i częstotliwości wykonywania zabiegów

    posiadają 1, lub 2 miesięczny okres ważności.  W przypadku

    niewykorzystania karnetu w terminie, karnet ulega przedawnieniu.

    Istnieje możliwość przedłużenia karnetu, jeżeli jego właściciel przed

    upływem ważności powiadomi pracownika o niemożliwości wykorzystania

    usług w terminie. Pracownicy Gabinetu w takim przypadku mogą przedłużyć

    ważność karnetu.

 

8. Karnety są imienne i nie mogą być przekazywane innej osobie.

 

9. Karnety są wykupione na konkretne usługi i nie mogą być zamieniane

     na inne zawarte w ofercie Gabinetu.

10. Klienci korzystający z usług Gabinetu zostają powiadomieni o

      przeciwwskazaniach dotyczących zabiegów. Gabinet nie bierze na siebie

      odpowiedzialności za niedostosowanie się do zasad i podjęcie się zabiegowi.

11. Jeśli Klientka nie odwoła wizyty na 24 godz. przed planowanym zabiegiem,

      a otrzyma wcześniejsze przypomnienie o wizycie drogą elektroniczną (SMS

      lub E-mail), Gabinet traktuje zabieg jako wykonany i pobiera opłatę w

     wysokości 50% za zabieg, który miał zostać wykonany. Klientka ma

     obowiązek w terminie 7 dni od daty zabiegu opłacić zabieg osobiście w

     Gabinecie, bądź dokonując wpłaty na nr bankowy


      58 1020 3958 0000 9202 0233 3466 .

     Aby uniknąć opłaty za zabieg, należy go odwołać min. 24 godz. przed

     zaplanowaną wizytą.


12. Gabinet nie odpowiada za podawanie nieprawidłowych danych osobowych.

 

13. Gabinet ma prawo traktować usługę jako wykonaną, gdy Klient nie odwołuje

 

     umówionej wizyty mimo otrzymywanych przypomnień o zbliżającym się

 

     terminie.

 

14. Na terenie Gabinetu surowo zabrania się spożywania napojów

      alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu, ćwiczenia pod

      wpływem tych środków.

 

15. Gabinet nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

 

16. Na terenie Gabinetu zabrania się:

 

     - wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych

 

        środków odurzających,

 

     - wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

 

     - wnoszenia i spożywania narkotyków i środków odurzających,

 

        ćwiczenia pod ich wpływem,

 

     - palenia tytoniu,

 

     - wnoszenia opakowań szklanych,  ostrych narzędzi, oraz innych

 

        niebezpiecznych przedmiotów,

 

    - zachowania powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

 

     - używania urządzeń lub sprzętu treningowego do innych celów niż jest

 

        przeznaczony,

 

     - niszczenia i uszkadzania wyposażenia.